07.10.2002 – 07.10.2022

20 LAT Z POSTEM DANIELA
W ARCHIDIECEZJALNYM DOMU REKOLEKCYJNYM
W ZABORÓWCU
POD PATRONATEM ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
 

07.10.2002 – 07.10.2017

15 LAT Z POSTEM DANIELA
W ARCHIDIECEZJALNYM DOMU REKOLEKCYJNYM
W ZABORÓWCU
POD PATRONATEM ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
 

07.10.2002 – 07.10.2012

10 LAT Z POSTEM DANIELA
W ARCHIDIECEZJALNYM DOMU REKOLEKCYJNYM
W ZABORÓWCU
POD PATRONATEM ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ