Karmelitańskie rekolekcje z postem Daniela – św. Szarbel i św. Mała Arabka

Zapraszamy do wspólnego przeżycia Rekolekcji z Postem Daniela:
– wszystkich udręczonych problemami zdrowotnymi,
– zatroskanych o zdrowie fizyczne i rozwój duchowy,
– zainteresowanych profilaktyką zdrowia, racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem życia,
– potrzebujących odpoczynku, wyciszenia, pomocy duchowej,
– pragnących przeżyć post w atmosferze radości,
– oczekujących na spotkanie z Bogiem uzdrawiającym i przebaczającym.

Zobacz zaproszenie Ojca Rekolekcjonisty – Mariusza Wojtowicza OCD