Święta Jadwiga wielką siłę czerpała z Krzyża.  To właśnie Krzyż dostała od rodziców, gdy jechała do naszego kraju. Ojciec Roman Schulz  OP podczas rekolekcji w listopadzie 2023 przybliży nam jej wyjątkową postać. Przez 10 dni będziemy podziwiać jej wiarę. Przez modlitwę i post Ojciec zachęci nas do naśladowania jej 9-ciu cnót. Czy może Cię zabraknąć podczas tych rekolekcji?

Królowa Jadwiga usłyszała z ust Ukrzyżowanego Chrystusa słowa: „Czyń, co widzisz”. Jest to wezwanie do naśladowania. Została wierną uczennicą Jezusa. Przyjęła mądrość krzyża za program swego życia zarówno osobistego, jak i króla Polski. Dzięki mocy krzyża sprawowała władzę w narodzie i była dobrym królem. Może Ciebie Jezus również zaprasza słowami „Czyń, co widzisz…”